Kisah Laa Taghdob | Jangan Marah

Abdullah bin Amru pernah menanyakan sesuatu pada Nabi Muhammad, apa yang bisa dapat selamatkan aku dari murka Allah, ia menjawab dengan tidak perlu marah. Hadits diatas memberikan gambaran kepada kita bertapa pentingnya dalam mengendalikan hawa hafsu sehingga kemampuan untuk tidak tenggelam kepada kemarahan dapat menyebabkan seseorang selamat dari murka Allah. Kemampuan mengendalikan amarah tidak hanya…